Huệ - Hause Nü
Seamstress

Huệ

Seamstress

My name is Huệ, I am 36 years old. I’m living in Hai Chinh Commune with my husband, who is an off-shore fisher as many other men in the commune, and my three children. Before joining the workshop, I used to took the orders from garment factory, but the income is very low and unstable. I found this workshop is very interesting and would be a great opportunity for me to learn new skill and integrate into a community. Besides, I hope to have a stable job which will help me to earn stable income in order to support my family. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tên tôi là Huệ, 36 tuổi. Tôi hiện đang sống tại xã Hải Chính cùng với chồng làm nghề đánh cá và 3 đứa con. Trước khi tham gia vào lớp học này, tôi từng làm nghề may và chủ yếu lấy hàng từ nhà máy về nhà làm, nhưng thu nhập rất bất ổn định. Tôi nghĩ lớp học này rất thú vị và là cơ hội rất tốt cho tôi để học hỏi và hòa nhập với mọi người. Bên cạnh đó, tôi hi vọng có thể có cộng việc ổn định và có thu nhập ổn định để hỗ trợ gia đình.