Là - Hause Nü
Seamstress

Seamstress

My name is Tran Thi Là, 22 years old. I’ve just got married for few months and currently live in Hai Chinh Commune with my family. Before joining this workshop, I used to work at the garment factory, but my health condition couldn’t meet the job’s requirement, especially for travelling back and forth 10 kms from home to work every day. I decided to quit the job and stay at home, doing the normal household works when my husband goes off-shore fishing. Joining this workshop, I hope it would be the opportunity for me to once again have a job, earning income but still have time to take care of my family considering I will have children in the future. Learning new thing and befriending with other women are very enjoyable, the workshop with Nu is also incredibly useful and help me to gain my knowledge in term of sewing and designing. If I don’t know anything, I find it very easy to ask for advices, it’s awesome, isn’t it? I hope in the future, I will be able to make more and more high- quality product and that’d be great if I can create my own design.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tên tôi là Trần Thị Là, 22 tuổi. Tôi mới kết hôn chưa lâu và hiện đang sống cùng chồng tại xã Hải Chính. Trước khi tham gia lớp học này, tôi từng làm việc ở trong nhà máy may, nhưng điều kiện sức khỏe của tôi không thể đáp ứng được đòi hỏi và áp lực công việc, nhất là việc phải di chuyển từ chỗ làm về nhà, hơn 10 km hàng ngày, tôi quyết định bỏ việc và chỉ ở nhà chăm sóc gia đình, trong khi chồng tôi ra ngoài khơi đánh cá. Tôi hi vọng việc tham gia vào lớp học này có thể là cơ hội tốt cho tôi để kiếm được một công việc , tạo ra thu nhập nhưng vẫn có thời gian chăm sóc gia đình, nhất là sau này còn phải có con cái và chăm sóc chúng. Học hỏi những điều mới mẻ và làm việc cùng những phụ nữ khác là những điều tôi rất thích ở lớp học này, học cùng chị Nu cũng rất hữu ích và giúp tôi có cái nhìn gần gũi hơn với việc thiết kế. Nếu tôi không hiểu điều gì, tôi có thể dễ dàng hỏi mọi người. Trong tương lai, tôi mong có thể may đựợc nhiều hơn nữa những sản phẩm chất lượng và thiết kế được một sản phẩm của riêng mình.