Liễu - Hause Nü
Seamstress

Liễu

Seamstress

My name is Liễu, I’m 50 years old. I’m living in Hai Chinh Commune with my oldest daughter. My husband passed away 24 years ago and my second daughter moved out to live with her husband’s family. I’m mainly earning income by selling food for domestic animal at home, but the income is quite low, that’s why I want to do another job to support our living cost. So many years ago, I used to learn to become a tailor, but never got the chance to do it as the job constantly. Mostly I just fixed clothes and sewed some simple products. The interest in continuing the job is growing after I decided to join the workshop. This is such a great basement not only for me but for lots of women in Hai Chinh Commune to develop their skills and be able to earn money in order to support their family. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tên tôi là Liễu, 50 tuổi. Tôi hiện đang sống cùng đứa con gái lớn ở xã Hải Chính. Chồng tôi đã mất đựợc 24 năm rồi, đứa con gái thứ hai cũng đi lấy chồng và sinh sống ở địa phương khác. Hiện nay, tôi chủ yếu sinh sống bằng việc bán thức ăn gia súc, nhưng thu nhập rất thấp vì thế tôi muốn tìm thêm việc để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nhiều năm trước, thời còn con gái tôi đã học về nghề may và làm nghề may gia đình, nhưng nghề may chưa bao giờ là nghề có thể nuôi sống tôi và gia đình, thường thì tôi chỉ giúp hàng xóm sửa quần áo và may những thứ đơn giản. Sau khi quuết định tham gia lớp học này, niềm yêu thích của tôi với nghề may dần quay trở lại. Đây chính là cơ hội tuyệt vời cho không chỉ cá nhân tôi mà cho rất nhiều chị em khác đang sinh sống tại xã Hải Chính để có thể nâng cao tay nghề và kiếm thêm thu nhập, hỗ trợ gia đình.